Kazatele

Hledám varianty 'kazatele' [ kazatelé (1) kazatele (6) kazatel (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
Kazatel 1:1...úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost nad...
Kazatel 1:2... krále v Jeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost! K čemu je...
Kazatel 1:12...nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí.  Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl...
Kazatel 7:27...ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došel, praví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych našel smysl,...
Kazatel 12:8...Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý -...
Kazatel 12:9... řekl Kazatel, všechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid....
Kazatel 12:10...Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá příslovíKazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé...
Skutky 15:21...zvířat a krvi. Mojžíš přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou...
Římanům 10:14...v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?...
1. Korintským 9:14...podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z...
1. Timoteus 2:7...v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele...
2. Timoteus 1:11... Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a...
2. Timoteus 4:5...buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž začínám...
2. Petr 2:5...bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil....

Slova obsahující kazatele: kazatele (6) ukazatele (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |