Kancléřem

Hledám varianty 'kancléřem' [ kancléři (1) kancléřem (6) kancléř (6) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 8:16...vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn...
2. Samuel 20:24...nuceným pracím, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařem a Sádok a Abiatar kněžími...
1. Královská 4:3...Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska;...
2. Královská 18:18...paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebnakancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil:...
2. Královská 18:37...paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebnakancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha...
1. Letopisů 18:15...velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn...
2. Letopisů 26:11...k boji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením...
2. Letopisů 34:8... syna Acaliášova, se správcem města Maasejášemkancléřem Joachem, synem Joachazovým, aby opravili...
Ezdráš 4:8...napsán aramejským písmem a je uveden aramejskyKancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma...
Ezdráš 4:9...napsali králi Artaxerxovi následující dopisKancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci,...
Ezdráš 4:17... ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich společníkům v...
Izaiáš 36:3...paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebnakancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil:...
Izaiáš 36:22...paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebnakancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |