Kanaánskou

Hledám varianty 'kanaánskou' [ kanaánskou ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 17:8...budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem...
Exodus 6:4... Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci....
Leviticus 25:38...Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž...
Numeri 13:2...k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého...
Numeri 13:17...je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom...
Deuteronomium 32:49...Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na...
Jozue 24:3...ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu...
1. Letopisů 16:18...potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás...
Žalmy 105:11...potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |