Kanaánských

Hledám varianty 'kanaánských' [ kanaánských ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 28:1... požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželkukanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu...
Genesis 28:6...mu žehnal, přikázal mu: "Neber si manželkukanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a...
Genesis 36:2...(totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželkykanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |