Kanaánského

Hledám varianty 'kanaánského' [ kanaánského ]. Nalezeny 2 verše.
Soudců 4:23...kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se...
1. Letopisů 2:3...a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |