Kamenovali

Hledám varianty 'kamenovali' [ kamenuješ (2) kamenovat (4) kamenováni (1) kamenován (1) kamenovali (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 15:36...ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za táborkamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Ezechiel 16:40... nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby  kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima...
Matouš 21:35...a jednoho ztloukli, jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než...
Matouš 23:37...Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš prorokykamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl...
Lukáš 13:34...Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš prorokykamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem...
Jan 8:5...cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho...
Jan 10:32...skutků od Otce. Za který z nich chcete kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za...
Jan 10:33...který z nich chcete kamenovat?" "Nechceme  kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu...
Skutky 7:58...se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám...
Skutky 7:59...pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého...
Skutky 14:5...i Židé se svými vůdci rozhodli napadnoutkamenovat, dozvěděli se to a utekli do lykaonských měst...
2. Korintským 11:25... Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel...
Židům 11:37...výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v ovčích...

Slova obsahující kamenovali: kamenovali (5) neukamenovali (1) ukamenovali (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |