Kameníci

Hledám varianty 'kameníci' [ kameníky (6) kameníkům (1) kameníci (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 5:11...Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesařekameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal,...
1. Královská 5:32...měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od Chírama a z...
2. Královská 12:13...chrámu najímali tesaře a stavitele, zedníkykameníky. Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu...
1. Letopisů 22:2...žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamačekameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu....
1. Letopisů 22:15...to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamačekameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníky. Zlata,...
2. Letopisů 24:12...chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníky, tesaře spolu s kováři železa i bronzu, aby...
Ezdráš 3:7... Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |