Kahany

Hledám varianty 'kahany' [ kahany (14) kahanům (1) kahanů (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 25:37...kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke...
Exodus 30:7...kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí....
Exodus 30:8...kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po...
Exodus 35:14...náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiníkahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej...
Exodus 37:23... Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším...
Exodus 39:37... svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej...
Exodus 40:4...vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení...
Exodus 40:25...Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu...
Leviticus 24:4...vaše pokolení. před Hospodinem stále pečujekahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a...
Numeri 4:9...modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na...
Numeri 8:2..."Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před...
Numeri 8:3...před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal...
1. Královská 7:49...a pět nalevo před svatostánek, k nim květykahany a kleště ze zlata, misky, kratiknoty, nádobky,...
2. Letopisů 4:21...před svatostánkem, jak náleží, k nim květykahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále...
Zachariáš 4:2... "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |