Kadidelnic

Hledám varianty 'kadidelnic' [ kadidelnicí (1) kadidelnici (10) kadidelnice (3) kadidelnic (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 10:1...synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a...
Leviticus 16:12...dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před...
Numeri 16:6...ten, koho vyvolil. Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte...
Numeri 16:17...- ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou...
Numeri 16:18...přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili...
Numeri 17:2... synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do...
Numeri 17:3...jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se...
Numeri 17:4...jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal...
Numeri 17:11...tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo...
Numeri 17:12...hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed...
2. Letopisů 26:19...slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřilkadidelnici připravenou k pálení kadidla stále v ruce....
Zjevení 8:3...sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství...
Zjevení 8:5...andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem....

Slova obsahující kadidelnic: kadidelnic (2) kadidelnice (3) kadidelnici (10) kadidelnicí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |