Každodenní

Hledám varianty 'každodenní' [ každodenními (1) každodenní (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 4:7...a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z...
Numeri 4:16...svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látekkaždodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad...
2. Letopisů 31:16...všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního...
Daniel 1:5...písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři...
Daniel 8:11...i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i...
Daniel 8:12...oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojskokaždodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou....
Daniel 8:13...bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?" "Bude...
Daniel 11:31...obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou...
Daniel 12:11...neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290...

Slova obsahující každodenní: každodenní (8) každodenními (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |