Kůzle

Hledám varianty 'kůzle' [ kůzletem (1) kůzlete (1) kůzle (18) kůzlata (4) kůzlat (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 27:9...ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou...
Genesis 27:13...mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z...
Genesis 30:32...načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna. poctivost se v budoucnu...
Genesis 30:33...přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně,...
Genesis 38:17...se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát...
Genesis 38:20...a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout...
Genesis 38:23..." si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi...
Exodus 23:19...země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla,...
Exodus 34:26...země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Leviticus 3:12...pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu...
Leviticus 22:27...k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje...
Numeri 15:11...s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství, takto...
Numeri 15:27...jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo...
Deuteronomium 14:21...Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré...
Soudců 6:19... dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do...
Soudců 13:15..."Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys ...
Soudců 13:19...na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu...
Soudců 14:6... takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson...
Soudců 15:1... šel Samson navštívit svou ženu a nesl  kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho...
1. Samuel 10:3...putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán vína....
1. Samuel 16:20...ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel...
2. Letopisů 35:7...Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránkůkůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z...
Izaiáš 5:17...loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak...
Izaiáš 11:6...Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je...
Lukáš 15:29...jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle...

Slova obsahující kůzle: kůzle (18) kůzlečími (1) kůzlete (1) kůzletem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |