Kůži

Hledám varianty 'kůži' [ kůžích (1) kůží (6) kůži (33) kůže (28) ]. Nalezeny 63 verše.
Exodus 25:5...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také...
Exodus 26:14...zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek...
Exodus 29:14...to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to...
Exodus 35:7...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také...
Exodus 35:23...látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět...
Exodus 36:19...zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek...
Exodus 39:34...a patky, přikrývku z červeně barvených beraních kůží, přikrývku z odolných usní, zastírající oponu, Truhlu...
Leviticus 1:6...Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhnekůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na...
Leviticus 4:11...pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly...
Leviticus 7:8... který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná...
Leviticus 8:17...nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem,...
Leviticus 9:11...oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Masokůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil...
Leviticus 11:32...nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděvkůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a...
Leviticus 13:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána...
Leviticus 13:3...k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je...
Leviticus 13:4...bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí...
Leviticus 13:5...Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz...
Leviticus 13:6...prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere...
Leviticus 13:8...znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství....
Leviticus 13:10...přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je...
Leviticus 13:11...jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť...
Leviticus 13:12...zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od...
Leviticus 13:18...prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne...
Leviticus 13:20...prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:21...na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud se po...
Leviticus 13:22...matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:24...- kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě...
Leviticus 13:25...skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství, vypuklo na spálenině. Kněz jej...
Leviticus 13:26...její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne...
Leviticus 13:27...dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:28...ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to otok po spálenině - kněz jej...
Leviticus 13:30...prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí...
Leviticus 13:31...prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé ochlupení, odloučí kněz...
Leviticus 13:32...není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí; však neholí místo...
Leviticus 13:34...prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže,...
Leviticus 13:36...ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený...
Leviticus 13:38...za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži...
Leviticus 13:39...skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je...
Leviticus 13:48...nebo lněný oděv, vlněnou nebo lněnou tkaninukůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo...
Leviticus 13:49...narudlá, je to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu - musí být ukázána...
Leviticus 13:56...uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvukůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině...
Leviticus 16:27...smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten,...
Numeri 19:5...pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo,...
Job 2:4...jsi podnítil, abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl...
Job 7:5...rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly dny a...
Job 10:11...nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako sýrKůží a masem jsi přioděl, kostmi a šlachami spojils ....
Job 13:14...chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby ...
Job 16:15...druhým, vrhá se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od...
Job 18:13...po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván...
Job 19:20... moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kostkůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy ...
Job 19:26...že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze  kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím...
Job 30:30...připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosyKůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka....
Job 40:31...by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj...
Jeremiáš 13:23...a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat...
Pláč 3:4...a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělokůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil a...
Pláč 4:8...černější než saze, k nepoznání jsou v ulicíchkůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo...
Pláč 5:10...přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém krajiKůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy...
Ezechiel 16:10...jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem kmentem a zahalil vzácným závojem....
Ezechiel 37:6...na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 37:8...šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k...
Micheáš 3:2...dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidikůže a maso z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete,...
Micheáš 3:3...vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte jekůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do...
Židům 11:37... zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající, pronásledovaní a trpící. Svět jich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |