Křoví

Hledám varianty 'křoví' [ křovím (1) křoví (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 2:5...zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem...
Genesis 22:13...a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohykřoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho...
Exodus 22:5...a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole,...
Job 30:4...zemí se toulají, nocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí...
Job 30:7...do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani...
Žalmy 58:10...slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se...
Izaiáš 55:13...vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si...
Jeremiáš 2:21... Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu...
Jeremiáš 17:6...opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije...
Jeremiáš 48:6...‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytky a...

Slova obsahující křoví: křoví (9) křovím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |