Křivdit

Hledám varianty 'křivdit' [ křivdíte (1) křivdit (1) křivdíš (1) křivdil (1) křivdí (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 19:15...se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému;...
Soudců 11:27...zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce Hospodin dnes...
Job 34:32...pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle tebe...
Žalmy 119:78...rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví...
Pláč 3:36...právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo...
1. Korintským 6:8...křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |