Křivda

Hledám varianty 'křivda' [ křivdy (11) křivdu (7) křivda (2) ]. Nalezeno 20 veršù.
Leviticus 19:35... jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování....
Deuteronomium 25:16...totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co...
Deuteronomium 32:4...jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Jeho nesynové...
1. Samuel 24:13... s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu, kterou jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnu....
Job 6:29...bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právu! Copak jsem řekl něco...
Job 34:10...: Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová...
Žalmy 37:1... Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak...
Žalmy 53:2... Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí...
Žalmy 55:12...v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel, to bych snes,...
Žalmy 72:14...soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije...
Žalmy 92:16...Hospodinovu poctivost - on je Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék...
Přísloví 20:22... žádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí...
Přísloví 29:27...je však Hospodin. Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. Slova Agura,...
Izaiáš 53:9...se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však...
Pláč 3:59...jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil!  křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti!...
Ezechiel 18:8...jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a...
Ezechiel 22:29...chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by...
1. Korintským 6:7...soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíte a...
1. Korintským 13:5... nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z...
2. Korintským 12:13...to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám chystám potřetí a ani tentokrát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |