Křivé

Hledám varianty 'křivé' [ křivým (1) křivý (4) křivého (1) křivé (4) křivá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 23:1...psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné...
Deuteronomium 19:18... věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu...
Žalmy 78:57...Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami,...
Přísloví 8:8...oškliví. Všechny výroky jsou spravedlivékřivého, zvráceného v nich není nic. Chápavému jsou všechny...
Přísloví 12:8... Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale...
Přísloví 17:20... Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo  křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k...
Kazatel 1:15...hle, všechno je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit....
Ozeáš 7:16...mně. Obracejí se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak...
Zachariáš 8:17... jak ublížit svým bližním, a nelibujte sikřivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin."...
Matouš 15:19... vraždy, cizoložství, smilnění, krádežekřivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst...
Lukáš 3:5...vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženyKřivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a...

Slova obsahující křivé: křivé (4) křivého (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |