Křiknout

Hledám varianty 'křiknout' [ křiknout (1) křikněte (1) křikl (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 45:1...se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal,...
1. Samuel 17:43...zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých...
2. Královská 9:23...prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu...
Izaiáš 13:2...Zvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na  křikněte, rukou jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |