Křísí

Hledám varianty 'křísí' [ křiste (1) křísit (2) křísí (9) ]. Nalezeno 11 veršù.
Nehemiáš 3:34...Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat? Chtějí křísit z prachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který...
Matouš 10:8...království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste...
Matouš 11:5... malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se...
Lukáš 7:22... malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se...
Jan 5:21...větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým...
Skutky 26:8...Co je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím...
1. Korintským 15:42...se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělokřísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné;...
1. Korintským 15:43...tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivékřísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné....
1. Korintským 15:44... křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozenékřísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo...
2. Korintským 1:9...nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí...
Židům 11:19..." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopenkřísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal....

Slova obsahující křísí: křísí (9) vzkřísí (2) vzkřísím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |