Kýty

Hledám varianty 'kýty' [ kýty (2) kýtu (10) kýtou (1) kýta (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 29:22...ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva...
Exodus 29:27...Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedáníkýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z...
Leviticus 7:32... ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní...
Leviticus 7:33...jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat...
Leviticus 7:34...krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedáníkýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich...
Leviticus 8:25...lalok i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem,...
Leviticus 8:26...a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů...
Leviticus 9:21...a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš...
Leviticus 10:14...Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedáníkýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou...
Leviticus 10:15...stanovený příděl z pokojných obětí synů IzraeleKýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými...
Numeri 6:20...nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedáníkýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze....
Numeri 18:18... tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele...
1. Samuel 9:24...ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To...
Ezechiel 24:4...i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemi, ber...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |