Kým

Hledám pøesnì 'kým'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: kým (13) komu (67) kom (12) koho (91) kdo (2506)
Genesis 19:31..."Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme,...
Exodus 33:19...před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Potom...
Ester 8:1...přístup k samému králi. Ester totiž prozradilakým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten...
Job 25:3...výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je kdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v...
Izaiáš 40:14...usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva...
Izaiáš 46:5...a vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S...
Jeremiáš 6:10...její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají...
Matouš 12:27...A pokud vymítám démony Belzebubemkým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci....
Lukáš 11:19... A pokud vymítám démony Belzebubemkým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci....
Římanům 9:15... Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Nezáleží...
Římanům 9:18...rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co mu...

Slova obsahující kým: adulamským (1) ajskými (1) amonským (2) aramejským (9) asyrským (5) babylonským (7) babylonskými (3) betelskými (1) blízkým (4) císařským (1) dalekým (2) damašským (1) damašskými (1) dětinskými (1) divokým (1) divokými (4) edomským (3) edomskými (1) egyptským (5) egyptskými (5) emorejským (5) emorejskými (1) filištínským (2) filištínskými (1) geršonským (1) gileádským (3) habešskými (1) hebrejským (2) hivejským (1) hlubokým (5) horským (2) hořkým (2) chacorským (1) chetejským (1) izraelským (49) izraelskými (17) jábešským (2) jakým (14) jakýmkoli (5) jakýmsi (1) jeruzalémskými (1) jizreelským (2) judským (21) judskými (13) kaftorskými (1) kanaánským (1) kdejakým (9) klenotnickým (1) kněžskými (1) královským (8) královskými (2) krátkým (1) kravským (1) kým (13) lehkým (1) levitským (5) levitskými (3) lidským (12) lidskýma (3) lidskými (3) luchitským (2) maličkým (1) memfiskými (1) meromským (1) městským (4) městskými (1) midiánským (1) minítským (1) mlýnským (2) moábským (3) moábskými (3) modlářským (3) mořským (1) mořskými (3) mrzkým (1) nebeským (14) nebeskými (3) nechlamským (1) nějakým (3) nějakými (1) někým (4) nepřátelským (2) nikým (11) nilskými (3) obrovským (1) obrovskými (1) ofirským (2) otcovským (3) penuelským (1) písařským (2) pohanským (1) pohanskými (1) pokryteckými (1) pontským (1) prudkým (3) přetěžkým (1) přímořským (1) řeckým (1) sabejským (1) samařským (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |