Kázání

Hledám varianty 'kázání' [ kázáním (2) kázání (13) ]. Nalezeno 15 veršù.
Matouš 12:41...tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš....
Lukáš 11:32...tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš....
Skutky 18:5...dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu...
Římanům 16:25... který moc vás posílit podle mého evangeliakázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo...
1. Korintským 1:21... že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost...
1. Korintským 2:4... v bázni a velmi rozechvěn. poselstvíkázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v...
1. Korintským 9:18...zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. Ode všech jsem svobodný, ale všem...
1. Korintským 15:14...A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak...
Koloským 4:3...se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro...
1. Tesalonickým 2:3...i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to...
2. Tesalonickým 2:2...snadno vyvádět z míry a lekat, proroctvímkázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den ...
1. Timoteus 4:13...víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítáníkázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl...
1. Timoteus 5:17...uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti...
2. Timoteus 4:17...Pán ale stál při mně a posílil , aby  kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl...
Titus 1:3...věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo...

Slova obsahující kázání: kázání (13) kázáním (2) prokázání (1) přikázání (169) přikázáních (2) přikázáním (2) přikázáními (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |