Kárám

Hledám varianty 'kárám' [ kárej (1) kárat (3) káráš (1) kárám (1) káral (1) kárá (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
Job 5:17...umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří, však...
Žalmy 94:12...vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodinekáráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu...
Přísloví 3:12...neodmítej, když napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze...
Přísloví 9:7...Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by ...
Přísloví 10:10... Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa...
Přísloví 15:12...člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává...
Přísloví 28:23...se za majetkem, neví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen...
Ezechiel 3:26...na patro, takže budeš němý a nebudeš je  kárat - vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale...
Matouš 16:22...z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale...
Marek 8:32...říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a...
Lukáš 3:19...lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadou,...
1. Timoteus 5:20...přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřešíkárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám ...
Židům 8:8...by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Zjevení 3:19...mastí, abys viděl. všechny, které milujikárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |