Jmenného

Hledám varianty 'jmenného' [ jmenných (1) jmenný (2) jmenném (14) jmenného (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Numeri 1:2...podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich...
Numeri 1:18...let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je...
Numeri 1:20...pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let...
Numeri 1:22...pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let...
Numeri 1:24...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:26...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:28...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:30...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:32...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:34...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:36...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:38...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:40...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 1:42...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:...
Numeri 3:40...muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak...
Numeri 3:43...prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
2. Letopisů 31:16...mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do Hospodinova...
Ezdráš 8:20... Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |