Jměním

Hledám varianty 'jměním' [ jměním (2) jmění (25) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 13:6...však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě....
Genesis 15:14...otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš...
2. Letopisů 21:14...zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní...
2. Letopisů 21:17...proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny...
Job 22:20... nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se...
Job 24:21...s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém...
Job 31:25...kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem...
Žalmy 49:7...záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého...
Žalmy 49:11... stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy,...
Žalmy 62:11...marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát...
Žalmy 109:11... lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl...
Přísloví 4:7...především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší , poctí ...
Přísloví 6:31...více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí...
Přísloví 8:18... Bohatství a sláva se nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší,...
Přísloví 8:21...práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své...
Přísloví 13:11...sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách,...
Přísloví 13:22...Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost...
Kazatel 5:18...to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatstvíjmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a...
Kazatel 6:2...doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatstvíjmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si...
Kazatel 7:11...moudré klást. Moudrost je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn...
Píseň 8:7...ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme...
Ezechiel 7:11...z nich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal...
Ezechiel 27:27...moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i zásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo...
Ezechiel 28:5... V obchodování jsi byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi....
Ozeáš 12:9...říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na...
Abdiáš 1:13...trápením v den jeho pohromy! Nesahej po jeho jmění v den jeho pohromy! Nestav se na rozcestí, abys hubil...
Lukáš 15:12... který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |