Jizreelského

Hledám varianty 'jizreelského' [ jizreelského ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 21:1...v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou...
1. Královská 21:7... něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy Achabovým...
1. Královská 21:15... řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš zabrat....
1. Královská 21:16... že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo...
1. Královská 21:23...Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi...
2. Královská 9:10...Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře...
2. Královská 9:21...naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je...
2. Královská 9:25...svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi....
2. Královská 9:36...‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |