Jizreelské

Hledám varianty 'jizreelské' [ jizreelské ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 3:2...narodili synové: prvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu...
2. Královská 9:17...navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal:...
1. Letopisů 3:1...narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelské; třetí Abšalom...
Ozeáš 1:4...setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským královstvím....

Slova obsahující jizreelské: jizreelské (4) jizreelského (9) jizreelském (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |