Jistoty

Hledám varianty 'jistoty' [ jistoty (1) jistotu (6) jistotou (3) jistotě (4) jistota (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Job 31:24...kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho...
Přísloví 12:3...lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve....
Přísloví 14:26... podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen...
Přísloví 14:32...pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlojistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci rozumného...
Izaiáš 33:6... právem a spravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a...
Římanům 14:14...a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však...
Římanům 15:14...mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost...
2. Korintským 1:15...vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste přijali...
Filipským 1:14...Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu...
Filipským 3:1...totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty...
Koloským 2:2...láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, v...
1. Tesalonickým 1:5...slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste...
Filemon 1:21...užitek i ; potěš srdce v Pánu. Píšu tijistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám....
Židům 3:14...Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes,...
Židům 10:22... a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |