Jerišské

Hledám varianty 'jerišské' [ jerišských (2) jerišský (1) jerišské (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 2:3...sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k...
Jozue 4:13...vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích...
Jozue 5:10...a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené...
Jozue 16:1... se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k...
2. Královská 25:5...vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu...
Jeremiáš 39:5... ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k...
Jeremiáš 52:8...krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |