Jemné

Hledám varianty 'jemné' [ jemný (4) jemnou (8) jemné (43) jemná (1) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu,...
Exodus 29:2...a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš jejemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom...
Exodus 29:40... S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako...
Leviticus 2:1...někdo Hospodinu moučnou oběť, ji darujejemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a...
Leviticus 2:2...synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl...
Leviticus 2:4...darem moučnou oběť pečenou v peci, udělejjemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo...
Leviticus 2:5...tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, jejemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na...
Leviticus 2:7...oběť připravená v kotlíku, je připravenajemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť...
Leviticus 5:11...prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo,...
Leviticus 6:8...přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné...
Leviticus 6:13...Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a...
Leviticus 7:12...placky pomazané olejem a smažené bochánkyjemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí...
Leviticus 14:10... jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku...
Leviticus 14:21...beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku...
Leviticus 23:13...moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá...
Leviticus 23:17...dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm...
Leviticus 24:5...o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z dvanáct bochánků, každý ze dvou...
Numeri 6:15...pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečivajemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky...
Numeri 7:13...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:19...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:25...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:31...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:37...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:43...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:49...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:55...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:61...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:67...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:73...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 7:79...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý...
Numeri 8:8... vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětíjemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého...
Numeri 15:4...dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či...
Numeri 15:6...úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť...
Numeri 15:9...dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl...
Numeri 28:5... Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je...
Numeri 28:9... Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je...
Numeri 28:12... Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny...
Numeri 28:20...jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka,...
Numeri 28:28...beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho...
Numeri 29:3...bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka,...
Numeri 29:9...jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka,...
Numeri 29:14...jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého...
Deuteronomium 9:21... roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka stékajícího z ...
1. Královská 5:2...pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka,...
1. Královská 19:12...ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichýjemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář...
2. Královská 7:1...dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův...
2. Královská 7:16...tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry...
2. Královská 7:18...dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin...
1. Letopisů 9:29...k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a takéjemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. Někteří z...
1. Letopisů 23:29...domu. Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené...
Žalmy 55:22...lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své...
Přísloví 5:3...Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný...
Přísloví 25:15...- samé chyby! Trpělivostí si i vůdce nakloníšjemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou;...
Ezechiel 16:10... Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandályjemné kůže, ověnčil jsem kmentem a zahalil vzácným...
Ezechiel 16:13... vzácných látek a výšivek a jedla pokrmyjemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná...
Ezechiel 16:19...jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytiljemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby...

Slova obsahující jemné: jemné (43) příjemné (7) tajemné (4) vzájemné (2) vzájemnému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |