Jedovaté

Hledám varianty 'jedovaté' [ jedovatých (1) jedovatý (1) jedovatou (1) jedovatí (1) jedovatého (2) jedovaté (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 21:6...se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli...
Numeri 21:8...lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj...
Deuteronomium 8:15...To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti...
Deuteronomium 32:32... původem z vinic Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí...
Izaiáš 14:29...plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu naleznou, ubozí...
Izaiáš 30:6...a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmijejedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech...
Jeremiáš 8:14...Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrtijedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili....
Jeremiáš 8:17...na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou...
Marek 16:18...jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na...

Slova obsahující jedovaté: jedovaté (3) jedovatého (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |