Jednotlivě

Hledám varianty 'jednotlivě' [ jednotlivě ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 23:24...podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcovéjednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby...
Jan 21:25...i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik...
1. Korintským 12:11...jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se...
1. Korintským 12:27...se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovojednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |