Jednomu

Hledám pøesnì 'jednomu'. Nalezeno 18 veršù. Další varianty: jednomu (18) jednom (66) jednoho (207) jedním (35) jeden (528)
Genesis 32:9...táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezaujednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci...
Leviticus 13:2... je přiveden ke knězi Áronovi nebojednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži...
Numeri 28:12...zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetinyjednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je...
2. Samuel 18:21...- vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl."...
1. Královská 12:30...tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám...
2. Královská 6:5...s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromyJednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrka a...
1. Letopisů 9:31...synů připravovali masti z vonných látekJednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce...
Ester 3:12...každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého národa. Do každé provincie se psalo jejich...
Ester 8:9... Do každé provincie se psalo jejich písmemjednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich...
Daniel 7:16... velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedyjednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno...
Daniel 11:27...Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednoujednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic...
Matouš 10:42... Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen...
Matouš 20:13... kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím....
Matouš 25:15...svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetekJednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu,...
Jan 19:32...z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale...
1. Korintským 4:6...nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo udělal tak...
1. Korintským 12:8...ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitkujednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od...
1. Tesalonickým 2:11... spravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme sejednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |