Jedenácti

Hledám varianty 'jedenácti' [ jedenácti (4) jedenáct (18) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 32:23...a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je...
Genesis 37:9...další sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsícjedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho...
Exodus 26:7...připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket...
Exodus 26:8...třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět...
Exodus 36:14...pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket...
Exodus 36:15...třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět...
Deuteronomium 1:2...Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého...
Jozue 15:51... Eštemo, Anim, Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Soudců 16:5...přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti  jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona...
Soudců 17:2...Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3... můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro...
1. Královská 19:19... syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytkaJedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho...
2. Královská 23:36...v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda, dcera Pedaje...
2. Královská 24:18...v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera...
2. Letopisů 36:5...v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha,...
2. Letopisů 36:11...v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha,...
Matouš 28:16...vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnesJedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou...
Marek 16:14...ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich...
Lukáš 24:9...a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie...
Lukáš 24:33...a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán...
Skutky 1:26...los padl na Matěje, a tak byl připočtenjedenácti apoštolům. Když přišel den Letnic, byli všichni...
Skutky 2:14...se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |