Ječmen

Hledám varianty 'ječmen' [ ječmeni (1) ječmenem (2) ječmene (18) ječmen (9) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 9:31...bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Lenječmen byl potlučen, neboť ječmen měl klasy a len pučel....
Leviticus 27:16...50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane...
Deuteronomium 8:8...hlubin v údolích i na horách; do země pšeniceječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, do země...
Růt 1:22...Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany,...
Růt 2:17...nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni,...
Růt 2:23...děveček a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její...
Růt 3:2...náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi...
Růt 3:15...ji." A když ji nastavila, odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se Rút...
Růt 3:17...udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci...
2. Samuel 17:28...lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicíječmenem a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s...
2. Samuel 21:9...v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si...
1. Královská 5:8...nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli...
2. Královská 7:1...míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži...
2. Královská 7:16...náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého...
2. Královská 7:18...se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův...
1. Letopisů 11:13...k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale...
2. Letopisů 2:9...dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král...
2. Letopisů 2:14... nechť můj pán pošle svým služebníkům pšeniciječmen, olej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik...
2. Letopisů 27:5...stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam...
Job 31:40...mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí....
Izaiáš 28:25...kmín? Copak do těch brázd neseje pšeniciječmen do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh...
Jeremiáš 41:8...nás! Máme venku schované zásoby pšeniceječmene, oleje a medu." A tak je nechal a nepobil je s...
Ezechiel 4:9...neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšeniciječmen, fazole, čočku, proso a špaldu a všechno to nasyp do...
Ezechiel 13:19...zachránit? Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmene a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše...
Ezechiel 45:13...chomeru pšenice a šestina efy z každého chomeru ječmene. Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude...
Ozeáš 3:2...ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho;...
Joel 1:11... rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšeniciječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla,...
Zjevení 6:6..."Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel...

Slova obsahující ječmen: ječmen (9) ječmene (18) ječmenem (2) ječmeni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |