Jdu

Hledám pøesnì 'jdu'. Nalezeny 23 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Exodus 18:6...hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetrojdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš...
Soudců 15:1... Za nějaký čas, v době pšeničné sklizněšel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za...
1. Samuel 4:16...a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten...
1. Samuel 10:8... co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou,...
1. Samuel 17:45...zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu...
1. Samuel 25:19...to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic...
Job 23:8...mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždyckyJdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám....
Jeremiáš 14:18...těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihlaJdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle...
Lukáš 14:19....' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volůjdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další řekl: ‚Oženil...
Jan 8:14... svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu....
Jan 8:21... hledat, dokud nezemřete ve svém hříchuJdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad...
Jan 8:22...na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola,...
Jan 13:33...hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání:...
Jan 13:36...k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu...
Jan 14:3...pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám toJdu, abych vám připravil místo. odejdu a připravím vám...
Jan 14:4... abyste i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho...
Jan 14:28...svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste...
Jan 16:10... že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto...
Jan 16:28... a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím...
Jan 17:11... nejsem na světě, ale oni jsou na světě a  jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které...
Jan 17:13...syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla...
Jan 21:3...Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou,"...
Skutky 20:22...k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká,...

Slova obsahující jdu: dojdu (2) jdu (24) najdu (9) nedojdu (2) nejdu (2) nenajdu (3) neodejdu (2) neprojdu (1) nepřejdu (2) nepřijdu (7) nepůjdu (4) nevejdu (2) nezajdu (1) odejdu (12) projdu (7) předejdu (2) přejdu (2) přijdu (48) půjdu (42) vejdu (5) vyjdu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |