Jdete

Hledám pøesnì 'jdete'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Deuteronomium 4:14...a zákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na...
Deuteronomium 6:1...jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny...
Deuteronomium 11:11...nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským...
Deuteronomium 20:3...kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní,...
Deuteronomium 30:18... že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám...
Deuteronomium 31:13...dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se...
Deuteronomium 32:47...Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k...
Soudců 11:7...z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští...
2. Královská 1:3...ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak ...
Ezdráš 9:11...služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů,...
Izaiáš 51:1... že ulehnete v bolestech! Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte...

Slova obsahující jdete: dojdete (5) jdete (11) najdete (12) nedojdete (1) nenajdete (4) neodejdete (4) neprojdete (1) nepřijdete (1) nevyjdete (1) obejdete (2) projdete (1) přejdete (5) přijdete (11) půjdete (13) sejdete (3) vejdete (8) vyjdete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |