Jasnou

Hledám varianty 'jasnou' [ jasným (3) jasný (3) jasnou (3) jasnému (1) jasné (16) jasná (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 24:10...jeho nohama bylo něco jako safírové dlážděníjasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů...
Numeri 15:34...celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi:...
2. Samuel 1:10...' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy...
2. Samuel 19:7...ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví,...
2. Samuel 23:4...panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když...
1. Královská 13:9...nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou,...
1. Královská 13:17...se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou...
Ester 7:7... aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze...
Přísloví 8:9...v nich není nic. Chápavému jsou všechny zřejméjasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději...
Přísloví 11:14... zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana....
Přísloví 24:12...jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky...
Ezechiel 1:4...bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího...
Ezechiel 1:27...pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň, vydávající jasnou zář kolem dokola. Jako duha na mracích v deštivý den...
Ezechiel 1:28...duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby...
Daniel 2:8...a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem...
Matouš 6:22...těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné....
Lukáš 11:34...těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy...
Lukáš 11:36...světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak...
1. Korintským 14:7... jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice...
1. Korintským 14:35... jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda,...
Efeským 5:14...najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z...
Filipským 1:28...se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha....
1. Timoteus 6:12... k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu...
1. Timoteus 6:13...život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce,...
Zjevení 21:11...podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s...
Zjevení 22:1...života. Potom mi ukázal řeku s vodou životajasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu...
Zjevení 22:16...těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidůvjasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |