Jasně

Hledám varianty 'jasně' [ jasně ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
1. Samuel 12:17...k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích...
Job 37:21...Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu...
Izaiáš 32:4...nabude poznání, jazyk koktavých plynnějasně promluví. Hlupák nebude nazýván šlechetným a...
Izaiáš 44:8...se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh...
Jeremiáš 23:20...svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží;...
Jeremiáš 31:18... praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlastiJasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako...
Ezechiel 1:13...uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty bytosti se...
Ezechiel 23:14...ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužůjasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na bedrech,...
Matouš 7:23...jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy,...
Marek 5:43... Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také,...
Marek 8:25...oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do...
Jan 10:24...budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš...
Jan 11:14...mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam...
Skutky 10:3...k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a...
2. Korintským 4:2...praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to...
1. Timoteus 4:1...přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby...

Slova obsahující jasně: jasně (17) jasněji (1) jasnější (1) nejasně (1) vyjasnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |