Jasem

Hledám varianty 'jasem' [ jasu (1) jasem (6) jas (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 60:3... Ke tvému světlu půjdou národy a královéjasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti...
Daniel 12:3...k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,...
Abakuk 3:4...sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je...
Lukáš 11:36...světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jas a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak...
Skutky 22:11...dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji společníci museli do...
2. Tesalonickým 2:8... Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude...
Židům 1:3...všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným...
Zjevení 21:11...sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávouJasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |