Jalovice

Hledám varianty 'jalovice' [ jalovicí (1) jalovici (6) jalovice (6) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 15:9...ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a...
Numeri 19:2...Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud...
Numeri 19:5...krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkáváníJalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její...
Numeri 19:6...látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a...
Numeri 19:8... do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo...
Numeri 19:9...bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel  jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude...
Numeri 19:10...oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel  jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý....
Numeri 19:17...nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do...
Deuteronomium 21:3...nejblíže. Stařešinové toho města vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a ještě...
Deuteronomium 21:4...nebyla použita k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na...
Deuteronomium 21:6...bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše...
1. Samuel 16:2...." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje...
Židům 9:13...pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |