Jakoby

Hledám varianty 'jakoby' [ jakoby (24) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 3:22...Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy...
Jeremiáš 4:31...pohrdají, chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik...
Jeremiáš 18:17... kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřeseJakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V...
Ezechiel 1:4... obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly...
Ezechiel 1:5...žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale...
Ezechiel 1:16...stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet...
Ezechiel 1:27...a nahoře na tom trůnu - kdosi podobný člověkuJakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt...
Ezechiel 8:2...Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hlejakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň...
Ezechiel 10:8...vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů...
Ezechiel 10:10... Všechna čtyři se podobala jedno druhémujakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala,...
Daniel 7:8... aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem...
Daniel 8:15...je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský...
Skutky 2:3... a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na...
Zjevení 1:13...jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného...
Zjevení 4:6...Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři...
Zjevení 9:7...koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře...
Zjevení 14:3...byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi...
Zjevení 14:14... spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce...
Zjevení 15:2...skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří...
Zjevení 16:3...pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela....
Zjevení 19:6...ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |