Jablka

Hledám varianty 'jablka' [ jablky (3) jablko (4) jablka (6) jablek (13) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 28:33...Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej...
Exodus 28:34...zlatými zvonky: zlatý zvonek a granátové jablko, zlatý zvonek a granátové jablko, takto po celém...
Exodus 39:24... Podél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 39:25...z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: zvonek a granátové...
Exodus 39:26...po celém spodním lemu pláště: zvonek a granátové jablko, zvonek a granátové jablko, po celém spodním lemu...
Numeri 13:23...nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele...
Numeri 20:5...není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem...
Deuteronomium 8:8...a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž...
1. Královská 7:18...na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu...
1. Královská 7:20...vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě....
1. Královská 7:42...na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke...
2. Královská 25:17...vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i...
2. Letopisů 3:16... Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo,...
2. Letopisů 4:13...na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke...
Přísloví 25:11..., tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas....
Píseň 2:5... zaštítí! Osvěžte rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou...
Píseň 4:3... tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je...
Píseň 6:7... ani jediné nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo...
Píseň 8:2...vínem opojila bych , moštem z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by ...
Jeremiáš 52:22...vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i...
Jeremiáš 52:23...obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |