Jaře

Hledám varianty 'jaře' [ jaře (7) jaro (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 11:14...zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých...
2. Samuel 11:1...báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába,...
1. Královská 20:22...dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli...
2. Královská 13:20..." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě...
1. Letopisů 20:1... nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou...
2. Letopisů 36:10...dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu...
Přísloví 16:15...znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro...
Zachariáš 10:1...kypící! Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému...

Slova obsahující jaře: jaře (7) rozjařen (3) rozjařené (1) rozjařený (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |