Jímala

Hledám varianty 'jímala' [ jímala (2) jímá (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 1:12... tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně...
Numeri 22:3... kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav...
Žalmy 119:53... těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost  jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou...
Izaiáš 33:14...sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm?...
Ezechiel 26:18...však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník...

Slova obsahující jímala: jímala (2) přijímala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |