Jímá

Hledám varianty 'jímá' [ jímala (2) jímá (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 1:12... tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně...
Numeri 22:3... kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav...
Žalmy 119:53... těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost  jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou...
Izaiáš 33:14...sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm?...
Ezechiel 26:18...však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník...

Slova obsahující jímá: jímá (3) najímá (1) nepřijímá (5) nepřijímám (2) nepřijímáte (3) neujímá (1) nezajímá (3) objímá (1) objímání (1) odjímá (1) odjímáš (1) přijímá (28) přijímám (1) přijímáme (5) přijímáno (1) přijímáte (2) rozjímám (1) rozjímáme (1) rozjímání (1) ujímá (1) vyjímá (2) zajímá (3) zajímáš (1) zaujímám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |