Jídali

Hledám varianty 'jídali' [ jídali (2) jídal (3) jídají (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 16:3...v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masajídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na...
2. Samuel 9:11...přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z královských synů. Měl...
2. Samuel 9:13...ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po...
Žalmy 41:10...přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine,...
Ezechiel 42:13...svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i...
Abdiáš 1:7... podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží - nebudeš mít ani ponětí!...

Slova obsahující jídali: jídali (2) nevyjídali (1) vyjídali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |