Jásot

Hledám varianty 'jásot' [ jásotu (2) jásotem (10) jásot (9) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 32:18...zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším...
1. Letopisů 15:28...Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvyjásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů,...
Ester 8:16...bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radostjásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě,...
Ester 8:17...královské nařízení, nastalo u Židů veselíjásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy...
Žalmy 27:6... nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budujásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš ,...
Žalmy 32:7...jsi skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po...
Žalmy 42:5... do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval....
Žalmy 45:16...jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých...
Žalmy 65:9...zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji...
Žalmy 126:6...vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten sejásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. ...
Izaiáš 14:7...soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské...
Izaiáš 16:10...vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselíjásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno...
Izaiáš 35:1...žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z růže květ rozkvete, ...
Izaiáš 35:2...Jak z růže květ rozkvete, rozezní se jásotem! Bude dána sláva libanonská, nádhera karmelská a...
Izaiáš 43:14...na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodin, váš Svatý,...
Izaiáš 48:20...Babylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských...
Jeremiáš 31:12...vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou...
Jeremiáš 48:33...na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselíjásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů...
Ezechiel 7:7...Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv,...
Joel 1:16...se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly...

Slova obsahující jásot: jásot (9) jásotem (10) jásotu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |