Hustými

Hledám varianty 'hustými' [ hustými (1) hustým (2) hustý (4) hustou (1) hustém (1) husté (2) hustá (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 8:20...jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy...
Exodus 19:9...Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijduhustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i...
2. Samuel 18:9...mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za...
Žalmy 58:10... jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak...
Žalmy 97:2... raduj se, země, množství ostrovů zajásáHustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn...
Žalmy 104:3...paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš...
Izaiáš 30:27...jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň...
Jeremiáš 46:23... Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich...
Ezechiel 17:3...Mohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brkyhustým, sytě zbarveným peřím přilétl na Libanon a vzal...
Ezechiel 17:7...objevil další mohutný orel s mohutnými křídlyhustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů...
Ezechiel 19:11... tyčila se vysoko nad porostem, nápadná výškouhustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena!...
Zachariáš 11:2...jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |