Hudebníci

Hledám varianty 'hudebníci' [ hudebníky (1) hudebníka (1) hudebník (1) hudebníci (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 3:15...bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla...
2. Letopisů 23:13...země se radoval, troubil na trubky a zpěvácihudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své roucho a...
2. Letopisů 34:12...ze synů Kehatových. Tito levité, samí znamenití hudebníci, měli na starosti nosiče a dozírali na veškeré...
Žalmy 68:26...a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha...
Matouš 9:23...dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta...
Zjevení 14:2... A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |