Hrudi

Hledám varianty 'hrudi' [ hrudím (2) hrudí (10) hrudi (6) hruď (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 29:26...Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj...
Exodus 29:27...zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podílHrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se...
Leviticus 7:30... přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tukhrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk...
Leviticus 7:31...Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých...
Leviticus 7:34... který bude obětovat krev a tuk z pokojné obětiHrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele...
Leviticus 8:29... byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl...
Leviticus 9:20...a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu...
Leviticus 9:21...na hrudí a on je nechal dýmat na oltářiHrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak...
Leviticus 10:14...i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém...
Leviticus 10:15...z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdáníhrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby...
Numeri 6:20...to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společněhrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým...
Numeri 18:18... Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní...
Job 37:1...pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělohrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový,...
Izaiáš 21:4... to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvějehrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil...
Jeremiáš 31:19...činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých...
Ezechiel 21:17...předhozeni meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co když ale z...
Daniel 2:32...hrůzu. Hlava sochy byla z čistého zlatahruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna...
Ozeáš 13:8...napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jimhrudi srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá...
Zachariáš 13:6...A když se někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo milují!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |